Διευθυντικό Δικαίωμα

Κατ’ αρχήν, ο εργοδότης δε δεσμεύεται

ως προς τον καθορισμό του χρονικού διαστήματος της άδειας του εργαζομένου.

Έχει την ευχέρεια να το καθορίζει ο ίδιος, σύμφωνα με το διευθυντικό του δικαίωμα ή και με από κοινού συμφωνία με τον εργαζόμενο.

Ωστόσο, από τη στιγμή που ο εργαζόμενος θα ζητήσει να λάβει την άδεια αναψυχής του, ο εργοδότης υποχρεούται να προσδιορίσει τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο αδείας μέσα σε δύο μήνες από το αίτημα του εργαζομένου.

June 21, 2019

ΠΟΤΕ ΟΦΕΙΛΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΟΥ;

Κατ’ αρχήν, ο εργοδότης δε δεσμεύεται
September 11, 2018

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΣΚΗΣΗ

Στα πλαίσια της ισχύος μιας σύμβασης εξαρτημένης εργασίας,
September 11, 2018

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

Η εργασιακή σχέση κατά τη διάρκεια ισχύος της θα πρέπει να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης,