Εργοδοτικές Λύσεις

April 19, 2021

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Ο εργοδότης υποχρεούται να αναγγείλει εντός 24 ωρών το εργατικό ατύχημα στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας,