Η Γνώμη των Ειδικών

του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου – Εργατολόγου

Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη είναι άκυρη, ως καταχρηστική, όταν υπαγορεύεται από ταπεινά ελατήρια που δεν εξυπηρετούν το σκοπό του δικαιώματος,

όπως συμβαίνει για παράδειγμα στις περιπτώσεις που η καταγγελία οφείλεται σε εμπάθεια, μίσος ή έχθρα ή σε λόγους εκδίκησης.

Όμως, εκτός από την «κακόβουλη» καταγγελία, καταχρηστική, και συνεπώς άκυρη, μπορεί να είναι και η «αντικειμενικά αδικαιολόγητη» καταγγελία, δηλαδή εκείνη, η οποία, χωρίς να οφείλεται σε επιλήψιμα κίνητρα του εργοδότη, δε δικαιολογείται από την καλή πίστη και από το καλώς νοούμενο συμφέρον του εργοδότη.

Η ασθένεια του εργαζομένου, κάτω υπό ορισμένες προϋποθέσεις, δικαιολογεί την καταγγελία της σύμβασης εργασίας,

η οποία –καταρχήν-δεν μπορεί να αποκρουστεί με τον ισχυρισμό ότι γίνεται κατά κατάχρηση δικαιώματος του εργοδότη. Βέβαια, η καταγγελία της σύμβασης εργασίας του ασθενούς μισθωτού δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να λειτουργήσει ως κύρωση σε βάρος αυτού, για τις απουσίες που έλαβαν χώρα στο παρελθόν.

Όσο σοβαρή κι αν είναι η ασθένεια του εργαζομένου και όσο μακροχρόνια η απουσία του από την εργασία λόγω της ασθένειας του, δεν είναι ικανές να δικαιολογήσουν τη λύση της σύμβασης εργασίας με καταγγελία του εργοδότη, αν κατά το χρόνο που αυτή γίνεται, ο εργαζόμενος έχει θεραπευτεί ή αναμένεται σε σύντομο χρόνο η θεραπεία του, οπότε τυχόν καταγγελία που γίνεται υπό τις περιστάσεις αυτές είναι καταχρηστική.

Η κρίση περί νόμιμης ή καταχρηστικής απόλυσης λόγω ασθένειας, εξαρτάται από ορισμένα κριτήρια, όπως η διάρκεια απουσίας του ασθενούς μισθωτού, τυχόν μειωμένη απόδοσή του, τα προσόντα του, η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης και ο κίνδυνος μετάδοσης του νοσήματος στους λοιπούς εργαζομένους.

Ενδεικτικά, έχει κριθεί ως καταχρηστική η απόλυση εργαζομένου κατόπιν υποβολής του σε εγχείρηση ανοικτής καρδιάς, δεδομένου ότι αυτός επιδεικνύει υπερβάλλοντα ζήλο ως προς την εκπλήρωση των καθηκόντων του, ακόμα και μετά την επέμβαση. Επιπλέον, καταχρηστική έχει θεωρηθεί και η απόλυση μισθωτού, πάσχοντος από τον ιό του “ΑIDS”, καθ’ όσον ο επικαλούμενος από τον εργοδότη κίνδυνος μετάδοσης ήταν επιστημονικά αδικαιολόγητος, κατά τα ανωτέρω.

December 12, 2018

ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ. ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ;

του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου – Εργατολόγου
December 10, 2018

ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΕ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου – Εργατολόγου
November 29, 2018

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΑΠΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ – ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Της Έλενας Στοφόρου Α. Δικηγόρου/μεταπτυχιακής στο εργατικό δίκαιο στο ΕΚΠΑ
November 27, 2018

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΓΧΟΥΣ: ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ;

Είναι στατιστικά αποδεδειγμένο ότι ένας στους εννιά εργαζομένους