Νομοθεσία

January 14, 2022

ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΙΣ Α.Ε.

Στις Ανώνυμες Εταιρίες παρέχεται η δυνατότητα, προς επιβράβευση της αυξημένης παραγωγικότητας του προσωπικού τους, να διανέμουν ένα μέρος από τα ετήσια κέρδη τους σ’ αυτό,
January 13, 2022

ΤΑ ΝΕΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Με πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας ( αρ. πρωτ. 80000/ 11-01-2022) διασαφηνίζεται το νομικό πλαίσιο που διαμορφώνει για τις δικηγόρους το άρθρο 83 του ν. 4826/2021.
December 29, 2021

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ – ΧΡΟΝΙΑΣ ΠΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ

Η προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία τόσο στο δομημένο περιβάλλον όσο και στο κοινωνικό και πολιτιστικό και ιδιαίτερα στην εργασία,
November 4, 2021

ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο σύστημα του Αστικού Κώδικα (ΑΚ) η ευθύνη προς αποζημίωση, είτε αυτή θεμελιώνεται σε αθέτηση συμβατικής υποχρέωσης είτε σε αδικοπραξία  (άρθρο 914 ΑΚ) είτε σε άλλο […]