Νομοθεσία

Νέα διάταξη σε νομοσχέδιο.

Δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής των εργαζομένων σε δίκες για τη μη καταβολή δεδουλευμένων  καθώς και για την καταβολή αποζημίωσης λόγω απόλυσης,  χωρίς έγγραφη προδικασία, δίνει διάταξη νομοσχεδίου που καταθέτει στη Βουλή το υπουργείο Εργασίας.

Το άρθρο για την παράσταση  πολιτικής αγωγής προβλέπεται στο  νομοσχέδιο με τίτλο «μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις» και έχει ως εξής:

  1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου μόνου του αν. 690/1945 (Α 292) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Στις παραπάνω υποθέσεις, οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής για την υποστήριξη της κατηγορίας, ανεξάρτητα αν έχουν υποστεί περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη. Έγγραφη προδικασία δεν απαιτείται.»
  2. Στο άρθρο 28 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) προστίθεται παρ. 3 ως εξής: «3. Στις υποθέσεις της παρ. 1, όταν ο εργοδότης παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας τις σχετικές με την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών και την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης, οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής για την υποστήριξη της κατηγορίας, ανεξάρτητα αν έχουν υποστεί περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη. Έγγραφη προδικασία δεν απαιτείται.»
November 7, 2018

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Νέα διάταξη σε νομοσχέδιο.
September 11, 2018

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Η ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΣΕ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣYΛΛOΓlKΩN ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ {Ι) Ταχ.ΔΙνση:     Πειραιώς 40 Ταχ.Κώδικας: 101 82 […]
September 11, 2018

ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΡΓΙΑ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΑΧ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 26188 ΠΡΟΣ : Όπως πίνακας αποδεκτών Με […]
September 11, 2018

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ: ΜΕ ΠΝΠ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ!!!

Κατά την άποψή μας η έκδοση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου