Νομοθεσία

June 5, 2024

Απόφαση Διοικητικού Εφετείου που δέχτηκε εκπρόθεσμη αίτηση ασφάλισης εργαζόμενου

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών απέρριψε την προσφυγή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), που ζητούσε την ακύρωση απόφασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Υποκαταστήματος (Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.),