Νομοθεσία

November 3, 2022

Η Άδεια Πατρότητας βάσει του Ν. 4808/2021

Με τον Ν. 4808/2021, ο Έλληνας νομοθέτης εισήγαγε στο εργατικό δίκαιο τον θεσμό της «άδειας πατρότητας», ενσωματώνοντας στο εθνικό δίκαιο την Ενωσιακή Οδηγία 2019/1158. 
October 24, 2022

Εργαζόμενα μέλη οικογένειας

Σύμφωνα με πάγια νομολογία των δικαστηρίων της χώρας μας, μέλη της οικογένειας του εργοδότη,
September 2, 2022

Η Άδεια Σχολικής Παρακολούθησης Τέκνου

Ο νέος εργασιακός νόμος 4808/2021 κάνει ιδιαίτερη μνεία στην άδεια παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης τέκνου,
May 23, 2022

ΠΟΤΕ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ – ΤΑ ΑΛΛΑΧΟΥ ΚΕΡΔΗΘΕΝΤΑ

Υπερημερία εργοδότη υπάρχει, όταν υφίσταται μεν έγκυρη σύμβαση εργασίας, ωστόσο η εργασία δεν παρέχεται από τον εργαζόμενο για λόγο που ανάγεται στη σφαίρα ευθύνης του εργοδότη.