Συνεντεύξεις

April 29, 2022

ΠΡΩΤΗ ΜΑΪΟΥ: Η ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΡΙΣΗ

Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση του εργατολόγου Γιάννη Καρούζου με τον δημοσιογράφο Δήμο Βερύκιο.