Σύμβαση Εργασίας

December 20, 2022

Απόλυση εργαζόμενου λόγω άρνησης του να συμμετάσχει σε δια ζώσης συνάντηση

Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη είναι άκυρη, ως καταχρηστική,
December 16, 2022

Παραίτηση εργαζόμενου: ενημέρωση του εργοδότη νωρίτερα

Σύμφωνα με τη διάταξη του νόμου, ο υπάλληλος ο οποίος επιθυμεί να λύσει την εργασιακή του σύμβαση αορίστου χρόνου,
December 11, 2022

Ο έλεγχος του εργοδότη

Όταν ο εργαζόμενος υπόκειται σε νομική και προσωπική εξάρτηση από τον εργοδότη γίνεται λόγος για σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
December 7, 2022

4 τρόποι αντίδρασης στη μονομερή μεταβολή των όρων εργασίας

Συνήθη πρακτική αποτελεί η μονομερής – συνήθως …βλαπτική – μεταβολή από τον εργοδότη