Σύμβαση Εργασίας

Καταρχήν, η σύμβαση εργασίας δε λύνεται με την κατάταξη του μισθωτού στο στρατό,

αλλά επέρχεται από το νόμο υποχρεωτική αναστολή αυτής. Αφενός, μετά την αποστράτευσή του και εντός προθεσμία ενός μηνός, ο μισθωτός οφείλει να δηλώσει στον εργοδότη του, γραπτά ή προφορικά, εάν επιθυμεί να επανέλθει στην εργασία του.

Εν συνεχεία, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την παραπάνω δήλωση,ο μισθωτός οφείλει να προσέλθει και να αναλάβει εργασία.

Αφετέρου, ο εργοδότης υποχρεούται να επαναπροσλάβει και να τοποθετήσει τον μισθωτό στην ίδια ή άλλη θέση ανάλογη θέση την οποία κατείχε πριν τη στράτευσή του ή σε άλλη ομοιόβαθμη με τον ίδιο μισθό. Περαιτέρω, υποχρεούται να τον απασχολήσει  στην εργασία του επί ένα τουλάχιστον έτος, χωρίς να μπορεί να τον απολύσει παρά μόνο για δικαιολογημένη αιτία, διαφορετικά υποχρεούται να καταβάλει ειδική αποζημίωση ίση με τις αποδοχές έξι (6) μηνών επί πλέον από τη βασική αποζημίωση απόλυσης.

Σε περίπτωση που ο εργοδότης αρνηθεί την επαναπρόσληψη του μισθωτού, ο τελευταίος έχει το δικαίωμα να θεωρήσει τη μη επαναπρόσληψή του, είτε ως άκυρη απόλυση και κατόπιν αυτού να ζητήσει τις αποδοχές από τότε που εμφανίστηκε προς ανάληψη της εργασίας του και μετά, είτε ως έγκυρη απόλυση και να ζητήσει τόσο τη νόμιμη αποζημίωση απόλυσης, όσο και την ανωτέρω ειδική αποζημίωση.

 

 

November 16, 2018

ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΕ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΜΟΥ;

Καταρχήν, η σύμβαση εργασίας δε λύνεται με την κατάταξη του μισθωτού στο στρατό,
November 5, 2018

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ;

Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου λήγει κατ’ αρχήν με το πέρας του ορισμένου χρόνου.
October 31, 2018

ΤΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΧΕΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Ο θάνατος του εργοδότη δεν επιφέρει κατά κανόνα τη λύση της σύμβασης εργασίας.
October 30, 2018
Σύμβαση εργασίας

ΠΩΣ ΚΡΙΝΟΥΜΕ ΑΝ ΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ Η ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Από το συνδυασμό των διατάξεων 648 και 649 Α του Αστικού Κώδικα προκύπτει ότι