Σύμβαση Εργασίας

Η αρχή της ίσης μεταχείρισης, η οποία εφαρμόζεται στο πεδίο του εργατικού δικαίου και συγκεκριμένα στις σχέσεις ιδιωτικού δικαίου, απορρέει από τη συνταγματική αρχή της ισότητας

(αρθρ. 4 Σ), ενώ θεμελιώνεται στο άρθρο 288 ΑΚ, το οποίο κάνει λόγο για την καλή πίστη. Αναφορικά με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, η αρχή της ισότητας αφορά μόνο εργαζόμενους που δεσμεύονται από αυτή. Ήτοι, δεν μπορεί ένας εργαζόμενος, ο οποίος δεν υπάγεται στη  Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, να επικαλεστεί την ως άνω αρχή, για να δεσμεύει με τους όρους της ΣΣΕ τον εργοδότη του.

Το παραπάνω συμπέρασμα, βέβαια, δεν αφορά την επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τους μη μισθολογικούς όρους της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που ισχύουν ως προς όλους τους εργαζομένους.

January 4, 2019

ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Η αρχή της ίσης μεταχείρισης, η οποία εφαρμόζεται στο πεδίο του εργατικού δικαίου και συγκεκριμένα στις σχέσεις ιδιωτικού δικαίου, απορρέει από τη συνταγματική αρχή της ισότητας
December 17, 2018

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Όταν ο εργαζόμενος υπόκειται σε νομική και προσωπική εξάρτηση από τον εργοδότη γίνεται λόγος για σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
December 10, 2018

ΕΛΗΞΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ. ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ;

Οι όροι της επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης ισχύουν για όλους τους εργαζομένους της επιχείρησης, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
December 3, 2018

7 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΕΙΣ «ΟΧΙ» ΣΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Εργασίας επτά αλλαγές έχουν κριθεί από τα δικαστήρια ως περιπτώσεις που αποτελούν μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας: