Σύμβαση Εργασίας

June 20, 2024

Τι είναι η άκυρη σύμβαση εργασίας – πώς λύνεται – τι συμβαίνει αν εργαζόμενος με άκυρη σύμβαση εργασίας υποστεί εργατικό ατύχημα;

Για να είναι έγκυρη η κατάρτιση μιας σύμβασης εργασίας απαιτείται να συντρέχουν οι όροι που ισχύουν για την κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης κατά τους γενικούς κανόνες που […]
June 19, 2024

Ποια δικαιώματα έχει ο μισθωτός σε περίπτωση μη καταβολής δεδουλευμένου μισθού;

Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
June 13, 2024

Η έλλειψη βιβλιάριου υγείας και η ακυρότητα της σύμβασης εργασίας

Υπάρχουν εργαζόμενοι, που πρέπει στο χώρο εργασίας τους, να έχουν εφοδιαστεί με βιβλιάριο υγείας και στο οποίο να βεβαιώνεται ότι μπορούν να εργαστούν
June 4, 2024

Η υποχρέωση κατάθεσης πίνακα προσωπικού από εταιρία που έχει υπογράψει σύμβαση δανεισμού προσωπικού

Με προσφυγή που ασκήθηκε σε Διοικητικό Πρωτοδικείο της χώρας, ζητήθηκε η ακύρωση προστίμου του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων,