Σύμβαση Εργασίας

September 15, 2019

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΩΡΟ ΕΟΡΤΩΝ ΑΝ ΠΑΡΑΙΤΗΘΩ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;

Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομένου που απασχολείται με σύμβαση ορισμένου χρόνου,
September 9, 2019

Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΤΗ ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ;

Η μεταβίβαση της επιχείρησης
September 8, 2019

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΛΥΣΩ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΕΚΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟ;

Επιχείρηση που λειτουργεί εποχιακά,
September 4, 2019

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΔΕΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΝΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Σε περίπτωση καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας μετά από προειδοποίηση,