Σύμβαση Εργασίας

September 11, 2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η τροποποιητική καταγγελία αποτελεί πρόταση του εργοδότη,
September 11, 2018

ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας,
September 11, 2018

ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ 1 ΕΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν.3899/2010
September 11, 2018

ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΚΥΡΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όπως κάθε δικαιοπραξία, έτσι και η σύμβαση εργασίας εάν αντίκειται σε απαγορευτική διάταξη νόμου,