Σύμβαση Εργασίας

September 11, 2018

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η οικονομική δυσπραγία της επιχείρησης συχνά θέτει τον εργοδότη σε δυσμενή θέση
September 11, 2018

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η χρονική διάρκεια της απασχόλησης του εργαζομένου
September 11, 2018

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι κανόνες της εργατικής νομοθεσίας δεν εφαρμόζονται σε όλες τις συμβάσεις με αντικείμενο την παροχή εργασίας,
September 11, 2018

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η σύμβαση ορισμένου χρόνου δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη