Σύμβαση Εργασίας

September 11, 2018

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών διαφοροποιείται από τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
September 11, 2018

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

Mε τον όρο «τηλεργασία» (teleworking)
September 11, 2018

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

  Ως υπερωριακή απασχόληση (ή υπερωριακή εργασία ή υπερωρία) θεωρείται εκείνη η οποία παρέχεται πέραν του καθοριζόμενου από το νόμο ή άλλη κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστική […]
September 11, 2018

MEXΡΙ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ