Σύμβαση Εργασίας

September 11, 2018

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι κανόνες της εργατικής νομοθεσίας δεν εφαρμόζονται σε όλες τις συμβάσεις με αντικείμενο την παροχή εργασίας,
September 11, 2018

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η σύμβαση ορισμένου χρόνου δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη
September 11, 2018

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών διαφοροποιείται από τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
September 11, 2018

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

Mε τον όρο «τηλεργασία» (teleworking)