Σύμβαση Εργασίας

February 18, 2020

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΟΧ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑ ΟΚΤΑΜΗΝΟΥ

Η διάρκεια της απασχόλησης του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
February 12, 2020

ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ;

Οι αυξήσεις μισθών δεν ρυθμίζονται από νόμο.
February 10, 2020

ΕΓΚΥΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, συμφωνείται πάντοτε η χρονική τους διάρκεια,
January 30, 2020

ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΑΡΝΗΘΕΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΟΥ;

Η σύμβαση εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων είναι ορισμένου χρόνου.