Σύμβαση Εργασίας

January 26, 2022

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να μεταβάλλει μονομερώς ο εργοδότης τους όρους εργασίας που έχουν συμφωνηθεί και ισχύουν σε μια εργασιακή σχέση.
December 13, 2021

ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ. ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ;

Σύμφωνα με το άρθρο 675 του Αστικού Κώδικα, σε αντίθεση με το θάνατο εργαζομένου, που επιφέρει σε κάθε περίπτωση λύση της σύμβασης εργασίας,
December 9, 2021

ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Η καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αποτελεί μονομερή απευθυντέα δικαιοπραξία,
November 11, 2021

ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΜΕ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ;

Σύμφωνα με το άρθρο 4§1 του ν.3846/2010, επιχείρηση της οποίας η οικονομική δραστηριότητα έχει περιοριστεί,