Σύμβαση Εργασίας

October 22, 2019

Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Το νόμιμο ημερομίσθιο ή το 1/25 του νομίμου μηνιαίου μισθού,
October 21, 2019

ΙΣΧΥΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΟΥ;

Στο  άρθρο 34 του Πτωχευτικού Κώδικα ορίζεται ότι,
October 20, 2019

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΟΥ ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΛΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Σε περίπτωση καταγγελίας της ατομικής σύμβασης εργασίας
October 15, 2019

ΠΟΤΕ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ;

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου