Χρήσιμες ερωταπαντήσεις

November 13, 2023

Οικειοθελής αποχώρηση από 15ετίας εργαζομένου με σιωπηρή συγκατάθεση του εργοδότη. Δικαιούται αποζημίωσης;

Ο λόγος γίνεται για το άρθρο 325 του Π.Δ. 80/2022, σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του οποίου «Εργαζόμενοι με αορίστου χρόνου σχέση εργασίας, οι οποίοι έχουν […]
November 9, 2023

Τι ισχύει για τον εργαζόμενο που επίτηδες δεν βρίσκει εργασία ενώ έχει απολυθεί;

Καταχρηστική έκρινε την άσκηση του δικαιώματος του εργαζομένου να αξιώσει μισθούς υπερημερίας το δικαστήριο του Αρείου Πάγου
October 17, 2023

Τι δικαιούμαι αν απολυθώ ή παραιτηθώ μετά από 16 χρόνια εργασίας στον ίδιο εργοδότη;

Η σύμβαση εργασίας μπορεί να λυθεί με οποιονδήποτε τρόπο λύεται μια διαρκής ενοχική σύμβαση,