Χρήσιμες ερωταπαντήσεις

August 7, 2020

ΠΟΙΑ Η ΤΥΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Αρχικά, εάν λυθεί η σύμβαση εργασίας του μισθωτού με οποιονδήποτε τρόπο (είτε απόλυση είτε παραίτηση),
August 6, 2020

ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΟΤΑΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΔΕΝ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ;

Μπορώ…
August 5, 2020

ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ “ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ”;

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε άλλο τόπο, μακριά από την έδρα τους,
July 30, 2020

ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΦΟΣΟΝ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΤΗ ΖΗΤΗΣΕΙ;

Η άδεια άνευ αποδοχών στις εργασιακές σχέσεις ιδιωτικού δικαίου