Χρήσιμες ερωταπαντήσεις

May 14, 2020

ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ Η ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ;

Το πρόσωπο που συλλέγει πληροφορίες υγείας των εργαζομένων
May 9, 2020

ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ;

Προκειμένου να γίνει λόγος για συγκατάθεση του εργαζομένου, αυτή πρέπει να είναι ελεύθερη και όχι εκβιασμένη.
May 7, 2020

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ COVID-19;

Ο εργοδότης
May 7, 2020

ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ (ΤΗΛΕ-ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ) ΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Όταν ο εργαζόμενος παραμένει στη διάθεση του εργοδότη μετά το πέρας του ωραρίου, έτοιμος να αναλάβει εργασία εφόσον του ζητηθεί,