Χρήσιμες ερωταπαντήσεις

February 14, 2020

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΩ ΟΤΙ ΔΕ ΘΑ ΑΙΤΗΘΩ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΜΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΝΟΜΙΜΟ;

Σύμφωνα με πάγια δικαστηριακή νομολογία,
February 12, 2020

ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ;

Οι αυξήσεις μισθών δεν ρυθμίζονται από νόμο.
February 11, 2020

ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΔΟΧ;

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον οι  ανάγκες  της  υπηρεσίας επιτρέπουν,
February 9, 2020

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕA;

Από το συνδυασμό των διατάξεων  του άρθρου 5 παρ.3 Ν. 2112/1920