Χρήσιμες ερωταπαντήσεις

January 16, 2020

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΕ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. ΜΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ;

Σύμφωνα με ρητή διάταξη νόμου,
January 14, 2020

ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΝΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Ο μισθωτός  μετά τη καταγγελία της σύμβασης και εφόσον αυτή γίνει με προειδοποίηση,
January 13, 2020

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΜΙΣΘΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΛΕΙΨΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ;

Κατά την αδικαιολόγητη αποχή του μισθωτού από την εργασία,
January 9, 2020

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΟΥ ΛΥΘΗΚΕ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ;

Εφόσον ο μισθωτός συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος,