Χρήσιμες ερωταπαντήσεις

January 20, 2020

ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ;

Ο εργοδότης κατά την εξόφληση των αποδοχών,
January 19, 2020

ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ, ΑΝ ΑΠΟΥΣΙΑΣΕΙ ΓΙΑ ΑΛΛΟ ΛΟΓΟ;

Αρχικά, τα χρονικά διαστήματα αποχής του μισθωτού από την εργασία του που οφείλονται σε αδικαιολόγητη απουσία αυτού,
January 16, 2020

ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ;

Οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις που πραγματοποιούνται στο χώρο εργασίας,
January 16, 2020

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΕ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. ΜΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ;

Σύμφωνα με ρητή διάταξη νόμου,