Χρήσιμες ερωταπαντήσεις

March 25, 2019

ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ, ΝΑ ΜΟΥ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΟ ΜΙΣΘΟ;

Οποιοσδήποτε περιορισμός της προσωπικότητας ή των συνταγματικών ελευθεριών των εργαζομένων
March 15, 2019

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ;

Οι εξ αίματος και οι εξ αγχιστείας συγγενείς (ίδιας γραμμής και βαθμού)
March 12, 2019

ΤΙ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗΣ;

Κατά την αρχήν της ίσης μεταχείρισης που απορρέει από το άρθρο 288 ΑΚ,
March 11, 2019

ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ 17 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΩ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ;

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,