Χρήσιμες ερωταπαντήσεις

January 27, 2019

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ ΩΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ;

Ο χρόνος μερικής απασχόλησης λαμβάνεται υπόψη
January 25, 2019

ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΣΕ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ;

Γενικά, η θέση των ανηλίκων στην εργατική νομοθεσία
January 23, 2019

ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΕΙ ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΜΟΥ ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ;

Κατ’ αρχήν, ο εργοδότης δεν μπορεί να συμψηφίσει οφειλόμενο μισθό
January 23, 2019

ΠΟΤΕ ΜΙΑ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ;

Κατ’ αρχήν, ο εργοδότης είναι ελεύθερος να καταβάλει πέρα από το μισθό