Χρήσιμες ερωταπαντήσεις

January 7, 2019

ΠΟΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ;

Η οικειοθελής αποχώρηση μπορεί να γίνει είτε ρητά ( γραπτά ή προφορικά ) είτε σιωπηρά.
January 6, 2019

ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΟΥ;

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του Υπαλληλικού Κώδικα «Ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου ή της ειδικότητάς του».
December 21, 2018

ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΝ ΕΡΓΑΣΤΩ ΤΗΝ 26η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ;

Με το άρθρο 42 του Ν. 4554/2018 καταργήθηκε η απόφαση της Υπουργού Εργασίας περί καθορισμού της 26ης Δεκεμβρίου ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας,
December 19, 2018

ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΝ ΕΡΓΑΣΤΩ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ;

Ο μισθωτός που εργάζεται εκτός έδρας, δικαιούται καταρχάς