Ωράριο Εργασίας

April 27, 2022

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΕΚΟΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΣΤΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧOΛΗΣΗ;

Με το άρθρο 57 του . 4808/2021 επήλθε μεταβολή στο νομικό πλαίσιο της μερικής απασχόλησης.
February 27, 2022

ΠΟΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ;

Το άρθρο 37 του ν. 4808/2021, εξελίσσοντας παρόμοιες «άδειες» που ίσχυαν ήδη παλαιότερα στο ελληνικό δίκαιο,
February 25, 2022

ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ. ΤΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ;

Νυχτερινή εργασία θεωρείται στο ελληνικό δίκαιο η εργασία που λαμβάνει χώρα από τις 22:00 έως τις 06:00.
October 24, 2021

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ: ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑ Ή ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ

Με το άρθρο 55 του ν.4808/2021 καθιερώνεται ως νόμιμο εβδομαδιαίο ωράριο σε όλους τους κλάδους ανεξαιρέτως  οι 40 ώρες,