Ωράριο Εργασίας

Ο χρόνος διαλλείματος

δεν αποτελεί πραγματικό χρόνο εργασίας.

Εφόσον ο εργαζόμενος λαμβάνει το διάλλειμα του, υποχρεούται εκτός αντίθετης συμφωνίας να παρατείνει κατ’ αντίστοιχο χρόνο το ωράριό του, την ημέρα που το έλαβε.