Ωράριο Εργασίας

January 6, 2023

Περισσότερη ευελιξία και λιγότερες ώρες εργασίας προτείνει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

Δελτίο Τύπου Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, Γενεύη 06-01-2023
December 21, 2022

Πώς αμείβονται όσοι εργαστούν την 26η Δεκεμβρίου;

Η ημέρα της 26ης Δεκεμβρίου ανήκει στις υποχρεωτικές εορτές – αργίες,
December 13, 2022

Τι δικαιούμαι αν εργάζομαι με σύστημα πενθήμερης εργασίας και απασχολούμαι υπερωριακά;

Ο νόμος δίνει το δικαίωμα στους εργοδότες, να απασχολούν τους μισθωτούς του συστήματος πενθήμερης εργασίας,
November 1, 2022

Οι άδειες της οικογένειας. Χρήσιμες άδειες νόμιμης απουσίας από την εργασία

Άδεια πατρότητας Κάθε εργαζόμενος πατέρας δικαιούται άδεια πατρότητας δεκατεσσάρων εργάσιμων ημέρων, με αποδοχές, η οποία πρέπει να λαμβάνεται κατά τη γέννηση του τεκνού.