Ωράριο Εργασίας

October 28, 2019

ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑ

Σύμφωνα με τον Ν.3385/2005,  όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3863/2010,
October 15, 2019

ΕΡΧΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ

Τι φέρνει η νέα “Εργάνη”. Τον Νοέμβριο στη Βουλή νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας.
October 10, 2019

ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΟΥ;

Σύμφωνα με το άρ. 4 του Π.Δ. 88/99 που εφαρμόζεται και στο δημόσιο τομέα,
September 24, 2019

ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΑΡΝΗΘΗΚΑ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΩ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥ;

Καταρχήν ο εργαζόμενος