άδεια

October 2, 2019

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΜΟΥ;

Οι μισθωτοί δικαιούνται να λαμβάνουν άδεια χωρίς αποδοχές
September 17, 2019

ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ;

Οι μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές που εργάζονται στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ
September 4, 2019

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΔΕΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΝΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Σε περίπτωση καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας μετά από προειδοποίηση, 
August 19, 2019

ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥ;

Καταρχήν,