άδεια άνευ αποδοχών

Η άδεια άνευ αποδοχών, δεν ρυθμίζεται από την εργατική νομοθεσία,

αλλά στηρίζεται στο άρθρο 361 ΑΚ περί ελευθερίας των συμβάσεων.

Η λήψη της αδείας άνευ αποδοχών δεν στερεί στον μισθωτό το δικαίωμα λήψεως της κανονικής αδείας.

Ο χρόνος αδείας άνευ αποδοχών, λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος υπηρεσίας για τον υπολογισμό της αποζημιώσεως καταγγελίας.

Δεν λαμβάνεται υπόψη, πλην αντιθέτου συμφωνίας, ως προς τον υπολογισμό του χρόνου υπηρεσίας-προϋπηρεσίας για την χορήγηση μισθολογικών παροχών για τις οποίες προϋποτίθεται η συμπλήρωση  χρόνου πραγματικής υπηρεσίας.

July 4, 2019

ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΩΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ;

Η άδεια άνευ αποδοχών, δεν ρυθμίζεται από την εργατική νομοθεσία,
July 1, 2019

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΝ ΑΡΡΩΣΤΗΣΕΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΥ;

Οι μισθωτοί, σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών
May 9, 2019

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ;

Η άδεια χωρίς αποδοχές (άνευ αποδοχών) είναι
December 10, 2018

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΕΙ ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ;

Η άδεια άνευ αποδοχών αναφορικά με τις εργασιακές σχέσεις ιδιωτικού δικαίου δεν προβλέπεται ρητά από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.