άδεια άνευ αποδοχών

Η άδεια άνευ αποδοχών,

εγκρίνεται και χορηγείται καταρχήν για έως 1 μήνα, μετά από στάθμιση των αναγκών της υπηρεσίας.

Είναι δυνατόν να χορηγηθεί και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, έως 5 έτη, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους.

September 22, 2019

ΕΙΜΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ. ΜΕΧΡΙ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΛΑΒΩ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ;

Η άδεια άνευ αποδοχών,
September 5, 2019

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου
July 4, 2019

ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΩΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ;

Η άδεια άνευ αποδοχών, δεν ρυθμίζεται από την εργατική νομοθεσία,
July 1, 2019

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΝ ΑΡΡΩΣΤΗΣΕΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΥ;

Οι μισθωτοί, σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών