άδεια άνευ αποδοχών

February 3, 2020

ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Της Δικηγόρου, Μαρίας – Άννας Κατσιάδα*.
December 10, 2019

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΛΑΒΩ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΜΕΤ’ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ;

Καταρχάς, οι ημέρες απουσίας κατά τη διάρκεια της άδειας άνευ αποδοχών
November 26, 2019

ΠΟΤΕ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Η ΑΔΕΙΑ ΑΝEΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ;

Η άδεια άνευ αποδοχών χορηγείται στον υπάλληλο
November 11, 2019

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΟΥ ΩΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ;

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 52 του Υπαλληλικού Κώδικα,