άδεια άνευ αποδοχών

September 29, 2019

ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ;

Επιτρέπεται η χορήγηση στον υπάλληλο,
September 22, 2019

ΕΙΜΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ. ΜΕΧΡΙ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΛΑΒΩ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ;

Η άδεια άνευ αποδοχών,
July 4, 2019

ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΩΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ;

Η άδεια άνευ αποδοχών, δεν ρυθμίζεται από την εργατική νομοθεσία,
July 1, 2019

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΝ ΑΡΡΩΣΤΗΣΕΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΥ;

Οι μισθωτοί, σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών