άδεια άνευ αποδοχών

May 9, 2019

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ;

Η άδεια χωρίς αποδοχές (άνευ αποδοχών) είναι
December 10, 2018

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΕΙ ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ;

Η άδεια άνευ αποδοχών αναφορικά με τις εργασιακές σχέσεις ιδιωτικού δικαίου δεν προβλέπεται ρητά από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.