άδεια αιμοδοσίας

November 3, 2020

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ;

Στο άρθρο 68 του Ν.4554/2018 ορίζεται ότι:
January 8, 2020

ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ;

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 50 παρ. 5 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007),