άδεια ανατροφής

July 28, 2020

ΠΩΣ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ;

Στις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4342/2015, που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών ανδρών και γυναικών στην εργασία, […]
February 14, 2020

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΩ ΟΤΙ ΔΕ ΘΑ ΑΙΤΗΘΩ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΜΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΝΟΜΙΜΟ;

Σύμφωνα με πάγια δικαστηριακή νομολογία,
February 5, 2020

ΠΟΙΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Η ΘΕΤΗ ΜΗΤΕΡΑ;

Σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας της μητρότητας,
January 28, 2020

ΧΑΝΩ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝ ΑΠΟΛΥΘΩ;

H άδεια φροντίδας συνιστάμενη σε μείωση του ωραρίου εργασίας,