άδεια αναψυχής

August 25, 2019

ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ Η ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ;

Ο χρόνος χορήγησης της ετήσιας άδειας αναψυχής
July 31, 2019

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΩ ΣΕ ΑΛΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥ;

Καταρχήν, ο εργαζόμενος
July 19, 2019

ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΑΔΕΙΑ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ;

Κατ’ αρχήν, ο εργοδότης οφείλει να χορηγήσει την ετήσια άδεια αναψυχής
June 21, 2019

ΠΟΤΕ ΟΦΕΙΛΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΟΥ;

Κατ’ αρχήν, ο εργοδότης δε δεσμεύεται