άδεια αναψυχής

January 19, 2020

ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ, ΑΝ ΑΠΟΥΣΙΑΣΕΙ ΓΙΑ ΑΛΛΟ ΛΟΓΟ;

Αρχικά, τα χρονικά διαστήματα αποχής του μισθωτού από την εργασία του που οφείλονται σε αδικαιολόγητη απουσία αυτού,
December 23, 2019

ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ;

Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας
August 25, 2019

ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ Η ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ;

Ο χρόνος χορήγησης της ετήσιας άδειας αναψυχής
July 31, 2019

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΩ ΣΕ ΑΛΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥ;

Καταρχήν, ο εργαζόμενος