Άδεια Βραχείας Ασθένειας

May 2, 2023

Άδεια Βραχείας Ασθένειας. Πότε χορηγείται;

Ο εργαζόμενος δικαιούται να απουσιάσει από την εργασία του, χωρίς να διατρέχει τον κίνδυνο να θεωρηθεί ότι έχει καταγγείλει σιωπηρώς τη σύμβαση εργασίας,