άδεια μητρότητας

September 18, 2023

Μπορώ να συμφωνήσω με τον εργοδότη μου να μην λάβω τις άδειες μητρότητας με μια υπεύθυνη δήλωση;

          Η συμφωνία μεταξύ εργοδότη και μισθωτού, με την οποία παραιτείται ο τελευταίος από το δικαίωμα λήψης της άδειάς του με υπεύθυνη δήλωσή του ή με […]
July 6, 2023

Επέστρεψα στην εργασία μου με μειωμένο ωράριο, μπορώ να κάνω χρήση της 9μηνης ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας;

Της Δικηγόρου – Δημοσιολόγου, Μαριάννας Κατσιάδα Καρούζου*.
May 15, 2023

Μεταβίβαση της ειδικής άδειας και ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας από τη μητέρα στον πατέρα. Τι ισχύει;

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του Υπουργού Εργασίας σχετικά με τις προϋποθέσεις, διαδικασία, καθώς και άλλες λεπτομέρειες για τη μεταβίβαση της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας,