άδεια πατρότητας

November 3, 2022

Η Άδεια Πατρότητας βάσει του Ν. 4808/2021

Με τον Ν. 4808/2021, ο Έλληνας νομοθέτης εισήγαγε στο εργατικό δίκαιο τον θεσμό της «άδειας πατρότητας», ενσωματώνοντας στο εθνικό δίκαιο την Ενωσιακή Οδηγία 2019/1158. 
November 1, 2022

Οι άδειες της οικογένειας. Χρήσιμες άδειες νόμιμης απουσίας από την εργασία

Άδεια πατρότητας Κάθε εργαζόμενος πατέρας δικαιούται άδεια πατρότητας δεκατεσσάρων εργάσιμων ημέρων, με αποδοχές, η οποία πρέπει να λαμβάνεται κατά τη γέννηση του τεκνού.
October 14, 2022

Ποιες άδειες δικαιούται η εργαζόμενη πριν και μετά την γέννα

Η εργαζόμενη μόλις μάθει ότι κυοφορεί, ενημερώνει τον εργοδότη.
October 10, 2021

ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ Η ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η προστασία της μητρότητας και της πατρότητας στην εργασία είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα.