άδεια πατρότητας

May 19, 2021

Η ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ

Με το  πρόσφατα δημοσιευθέν σχέδιο νόμου, ο νομοθέτης επιχειρεί να εισαγάγει στο εργατικό δίκαιο τον θεσμό της «άδειας πατρότητας» ,