άδεια πατρότητας

April 22, 2023

Τι συμβαίνει με την εγκύκλιο για τις άδειες πατρότητας κλπ! Γιατί εκδόθηκε εκ νέου από το Υπουργείο Εργασίας

Η εγκύκλιος έχει δημοσιευθεί και ισχύει από τον Ιούλιο του 2021.
November 3, 2022

Η Άδεια Πατρότητας βάσει του Ν. 4808/2021

Με τον Ν. 4808/2021, ο Έλληνας νομοθέτης εισήγαγε στο εργατικό δίκαιο τον θεσμό της «άδειας πατρότητας», ενσωματώνοντας στο εθνικό δίκαιο την Ενωσιακή Οδηγία 2019/1158. 
November 1, 2022

Οι άδειες της οικογένειας. Χρήσιμες άδειες νόμιμης απουσίας από την εργασία

Άδεια πατρότητας Κάθε εργαζόμενος πατέρας δικαιούται άδεια πατρότητας δεκατεσσάρων εργάσιμων ημέρων, με αποδοχές, η οποία πρέπει να λαμβάνεται κατά τη γέννηση του τεκνού.