άκυρη απόλυση

December 5, 2019

ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ ΓΙΑΤΙ ΕΚΑΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ. ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ;

Η καταγγελία που γίνεται από τον εργοδότη
January 3, 2019

ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΟΥ;

Η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου θεωρείται έγκυρη,