αδεια γυναικολογικού ελέγχου

May 8, 2023

Μία ημέρα άδεια με αποδοχές ετησίως για τη διενέργεια γυναικολογικού ελέγχου

Με το  άρθρο 47 παρ. 3α ν. 4674/2020, προστέθηκε για πρώτη φορά στο άρθρο 50 παρ. 9 του Υπαλληλικού Κώδικα διάταξη