αμοιβή

March 14, 2024

Πως αμείβεται ο χρόνος παρακολούθησης εκπαίδευσης και σεμιναρίων

Σχετικά με την υποχρέωση παρακολούθησης σεμιναρίων, μπορεί να τεθεί ρήτρα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εργαζομένων
September 27, 2023

Ποτέ την Κυριακή ή μήπως όχι; Υπερδιπλάσια η αμοιβή για την 6η μέρα εργασίας

Υπερδιπλασιάζεται το ημερομίσθιο του εργαζόμενου που θα εργαστεί την Κυριακή ή αργία ως 6η ημέρα εργασίας