ανάκληση απόλυσης

February 5, 2020

ΑΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΟΥ, ΜΠOΡΩ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΩ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ;

Η απόλυση θεωρείται ότι συντελέστηκε μόλις περιέλθει στη γνώση του απολυόμενου.