ανάπαυση

February 5, 2020

ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΒΑΡΔΙΕΣ, ΠΟΣΕΣ ΩΡΕΣ ΤΟ 24ΩΡΟ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ;

Το αρ. 1 του Ν.4093/2012, όπως αντικατέστησε το άρθρο 3 του ΠΔ 88/99
November 15, 2018

ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΕΠΤΑΗΜΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ;

Ο νόμος προβλέπει ότι όλοι οι εργαζόμενοι