ανάπαυση

February 13, 2023

Τι προβλέπει η ΕΕ (Οδ. 88/2003) για τα ελάχιστα όρια ανάπαυσης των εργαζομένων, ημερήσια και εβδομαδιαία;

Στόχος αρχικά της Οδηγίας της ΕΕ, αποτελεί η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων,
October 29, 2021

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΡΕΠΟ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Β.Δ 748/1966, άρθρο 5 του Π.Δ 88/1999), σε όλους τους εργαζόμενους πρέπει να εξασφαλίζεται ανά εβδομάδα, ελάχιστη περίοδος συνεχούς ανάπαυσης είκοσι […]
February 5, 2020

ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΒΑΡΔΙΕΣ, ΠΟΣΕΣ ΩΡΕΣ ΤΟ 24ΩΡΟ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ;

Το αρ. 1 του Ν.4093/2012, όπως αντικατέστησε το άρθρο 3 του ΠΔ 88/99
November 15, 2018

ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΕΠΤΑΗΜΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ;

Ο νόμος προβλέπει ότι όλοι οι εργαζόμενοι