αναπηρία

July 18, 2023

Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για γονείς με τέκνα με αναπηρία

Το άρθρο 31 όπως και γενικότερα όλες οι διατάξεις του Ν. 4808/2021 επιφέρουν ένα νομικό πλαίσιο και ένα καθεστώς εργασίας προηγμένο σε συνάρτηση με το υπάρχον.
January 7, 2022

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΥΓΩΝ Ή ΑΔΕΛΦΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ

Του Γεωργίου Κουτσούκου*, Δικηγόρου εξειδικευμένου στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό δίκαιο
December 29, 2021

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ – ΧΡΟΝΙΑΣ ΠΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ

Η προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία τόσο στο δομημένο περιβάλλον όσο και στο κοινωνικό και πολιτιστικό και ιδιαίτερα στην εργασία,