αναρρωτική άδεια

February 9, 2020

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕA;

Από το συνδυασμό των διατάξεων  του άρθρου 5 παρ.3 Ν. 2112/1920
January 2, 2020

ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝ ΕΧΩ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ;

 Της νομικού, Μαρίας – Άννας Κατσιάδα*.