αναρρωτική άδεια

January 13, 2022

ΠΟΤΕ ΖΗΤΩ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ;

    Η απουσία υπαλλήλου από τα καθήκοντά του συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα εφόσον ο υπάλληλος δεν τηρήσει τις απαιτούμενες διαδικασίες,
January 11, 2022

ΥΠΟΧΡΕΟΥΜΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΩ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΩ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ;

Η λήψη αναρρωτικής άδειας αποτελεί ζήτημα το οποίο διέπεται από διαδικαστικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρηθούν από τον εκάστοτε υπάλληλο