αναρρωτική άδεια

October 9, 2020

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΛΥΘΩ ΟΣΟ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΣΕ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ;

Σύμφωνα με νομολογία του Αρείου Πάγου, δεν υπάρχει διάταξη νόμου που να απαγορεύει την καταγγελία της σύμβασης εργασίας κατά τη διάρκεια της ασθένειας του εργαζομένου.
October 4, 2020

ΔΥΣΙΑΤΟ ΝΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Αν η πάθηση του δημοσίου υπαλλήλου συγκαταλέγεται μεταξύ των δυσίατων νοσημάτων (ΦΕΚ Β΄ 1386/2001),
May 3, 2020

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΟΧΗ (ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ) ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ;

Η αποχή αυτή των εργαζομένων δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη χρήση και εξάντληση της άδειας αναψυχής τους.
February 9, 2020

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕA;

Από το συνδυασμό των διατάξεων  του άρθρου 5 παρ.3 Ν. 2112/1920