αναφορά

January 18, 2022

ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΩ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΟΥ – ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Η εργασιακή καθημερινότητα του δημοσίου υπαλλήλου ενδέχεται να παρατηρηθούν έκνομες ενέργειες, παραβιάσεις του υπαλληλικού κώδικα