ανθυγιεινή εργασία

January 8, 2021

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με τη σταδιακή επαναλειτουργία των καταστημάτων και επιχειρήσεων από τις 11-1-2021 και ύστερα, αναδεικνύεται, ολοένα και περισσότερο, η ανάγκη θέσπισης υγειονομικού πρωτοκόλλου, που οφείλει να πρέπει […]