ανώνυμη εταιρεία

February 25, 2020

ΜΠΟΡΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΟΧΟΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

Η κατοχή μετοχών Α.Ε. από δημόσιο υπάλληλο καταρχήν