αξιολόγηση

February 25, 2020

ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Της Δικηγόρου, Μαρίας – Άννας Κατσιάδα*.