απαγόρευση

May 29, 2020

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ;

Ως προς το θέμα των απολύσεων πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ δύο περιπτώσεων:
May 6, 2020

ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΣΤΕΙΛΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΧΗΣ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ, ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ;

Οι επιχειρήσεις- εργοδότες, που έχουν αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία τους με απόφαση κρατικής αρχής,
November 24, 2019

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΣΚΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ;

Η άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή
July 5, 2019

ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΩ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ;

Ο εργαζόμενος έχει υποχρέωση