απεργία

Οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων κοινής ωφελείας μπορούν να απεργήσουν νόμιμα,

τηρώντας εκτός από τη διαδικασία που ακολουθούν οι κοινές επιχειρήσεις και κάποιες επιπρόσθετες προϋποθέσεις.

Πρώτον, οφείλουν να προειδοποιήσουν τον εργοδότη εγγράφως τέσσερις ημέρες πριν την επερχόμενη απεργία.

Δεύτερον, οφείλουν να διαθέσουν στον εργοδότη ένα προσωπικό στοιχειώδους λειτουργίας κατά τη διάρκεια της απεργίας, ώστε να μην διαταραχθεί πλήρως η λειτουργία μιας επιχείρησης κοινής ωφέλειας.

January 22, 2019

ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ;

Οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων κοινής ωφελείας μπορούν να απεργήσουν νόμιμα,
November 28, 2018

ΑΠΕΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Ο ΜΙΣΘΟΣ;

Η αποχή του εργαζόμενου από την εργασία του λόγω απεργίας των μέσων μεταφοράς
August 31, 2018
egyklios_1_13_6_2018.jpg

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΣΕ