αποζημίωση

Η καταβολή της αποζημίωσης απολύσεως καταρχήν πρέπει να καταβάλλεται την ίδια χρονική στιγμή που λαμβάνει χώρα η απόλυση.

Υπάρχει, όμως δυνατότητα, να συμφωνηθεί μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου ότι η καταβολή αυτής θα λάβει χώρα τμηματικά. Εφόσον δεν τηρηθεί η συμφωνία αυτή, δηλαδή, ο εργοδότης δεν καταβάλει έστω και μία δόση, η καταγγελία καθίσταται άκυρη. Ο εργαζόμενος στην περίπτωση αυτή έχει δύο δυνατότητες.

Πρώτον, να θεωρήσει άκυρη την απόλυση και να ασκήσει εντός τριών (3) μηνών, από την ημέρα που έγινε απαιτητή η τελευταία δόση, αγωγή αιτούμενος την ακυρότητα αυτής και την καταβολή μισθών υπερημερίας.

Δεύτερον, να θεωρήσει έγκυρη την καταγγελία και να ασκήσει εντός έξι (6) μηνών, από την ημέρα που έγινε απαιτητή η τελευταία δόση, αγωγή αιτούμενος την καταβολή του υπολειπόμενου ποσού.

December 16, 2018

Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ ΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ. ΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΩ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ;

Η καταβολή της αποζημίωσης απολύσεως καταρχήν πρέπει να καταβάλλεται την ίδια χρονική στιγμή που λαμβάνει χώρα η απόλυση.
December 6, 2018

ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΗ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΚΑΤΕΒΑΛΕ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ;

Για να είναι έγκυρη η καταγγελία της σύμβασης εργασίας πρέπει να τηρηθούν ορισμένες τυπικές προϋποθέσεις.
November 16, 2018

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΛΥΣΩ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΗΡΕΙ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΩ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ;

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 652 ΑΚ,
October 10, 2018

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΝ ΠΑΡΑΙΤΗΘΩ?

Η παραίτηση μπορεί να γίνει είτε γραπτά, είτε προφορικά, ή ακόμα και σιωπηρά, όταν συνάγεται από τις περιστάσεις. Ο εργαζόμενος που παραιτείται, εφόσον δεν έχει εξαντλήσει […]