αποζημίωση

Η αποζημίωση απόλυσης δε θεωρείται μισθός, κι επομένως

δεν υπόκειται στο περιορισμό του ασυμψήφιστου που προβλέπεται στο άρθρο 664 ΑΚ.

Συνεπώς, είναι επιτρεπτός και νόμιμος ο συμψηφισμός της αποζημίωσης απόλυσης με τυχόν ανταπαίτηση του εργοδότη από δάνειο ή προκαταβολή αποδοχών ή από ζημία που προκάλεσε ο μισθωτός από αμέλεια/δόλο ή με ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν το μισθωτό.

Ως εκ τούτου, τυχόν καταγγελία της σύμβασης εργασίας, όταν η αποζημίωση που οφείλεται στο μισθωτό συμψηφίστηκε με ανταπαίτηση που είχε ο εργοδότης, είναι έγκυρη.

Επιπλέον, σε περίπτωση που η απόλυση ακυρωθεί δικαστικά, η αποζημίωση που καταβλήθηκε στο μισθωτό, συμψηφίζεται με τις αποδοχές που οφείλονται σε αυτόν για το χρονικό διάστημα της υπερημερίας του εργοδότη.

June 27, 2019

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ;

Η αποζημίωση απόλυσης δε θεωρείται μισθός, κι επομένως
April 9, 2019

ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ “ΠΟΥΛΗΣΕ” ΑΠΟΡΡΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Τα εμπορικά και τα βιομηχανικά απόρρητα
April 6, 2019

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΕΛΑΒΕ ΤΟΥΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΟΥ. ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΩ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΜΟΥ;

Ο προηγούμενος εργοδότης δύναται να αξιώσει χρηματική αποζημίωση
April 4, 2019

ΟΙ 6 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

Χωρίς μισθό για 2, 3 , 4 ή και περισσότερους μήνες ζουν πάνω από 600.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα και  εξακολουθούν να απασχολούνται ως “εγκλωβισμένοι” μισθωτοί […]