αποζημίωση

February 22, 2023

Ο εργοδότης μου μου οφείλει μισθούς άνω των 2 μηνών – μπορώ να φύγω με αποζημίωση;

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 2112/1920 όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4635/2019,
November 7, 2022

Σε εργατικό ατύχημα μπορώ να ζητήσω αποζημίωση για ηθική βλάβη;

Χρηματική αποζημίωση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη
September 23, 2022

Μου οφείλονται μισθοί. Μπορώ να αποχωρήσω χωρίς να χάσω την αποζημίωση μου;

Μέχρι πρότινος, για να θεωρηθεί η καθυστέρηση καταβολής μισθού ως μονομερής βλαπτική μεταβολή,
August 17, 2022

Μέχρι πότε μπορώ να διεκδικήσω την αποζημίωσή μου λόγω απόλυσης;

Η καταβολή αποζημίωσης στον εργαζόμενο είναι απαραίτητη προϋπόθεση νομιμότητας της απόλυσής του.