απολογία

October 12, 2020

ΔΕΝ ΜΕ ΚΑΛΕΣΑΝ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ. ΠΟΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ;

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου Ο Υπαλληλικός Κώδικας θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την άσκηση του δικαιώματος απολογίας του υπαλλήλου στη διάρκεια της πειθαρχικής δίκης,